Nieuw: hulp voor mantelzorgers in Twente

Nieuwe praktijk in Deurningen voor mantelzorgers in Twente

Op 1 januari is mijn praktijk Mantelzorgvuldig van start gegaan. En ik hoopte natuurlijk dat mensen mij zouden weten te vinden.

Nou, dat is gebeurd. En hoe! Wat heb ik al veel mooie gesprekken mogen voeren met mantelzorgorganisaties, praktijkondersteuners, loopbaancoaches, zorgboerderijen, andere mantelzorgmakelaars… noem maar op. Dus ja, mijn praktijk loopt. Van diverse kanten worden mantelzorgers doorgestuurd en ook met hen heb ik gesprekken gevoerd. Mijn doel is om tijdens het eerste gesprek met een mantelzorger al wat ‘lucht’ en overzicht te kunnen brengen. Elke mantelzorger is uniek en elke casus ook. Zomaar wat voorbeelden van de afgelopen weken:

  • een meisje met een lichamelijke beperking, dat na revalidatie weer thuiskomt en waarbij via de Wmo de woning moet worden aangepast en vervoer en parkeren moet worden geregeld;
  • een dame die, na wonen in een instelling, weer thuis wil komen wonen en waarbij de dagbesteding in dagen moet worden uitgebreid, mét vervoer van en naar huis. En waarbij de overige zorg via een PGB moet worden geregeld;
  • een echtpaar waarvan de vrouw met dementie hard achteruit gaat en waarbij de man vrijwel niet meer aan zichzelf toekomt en vastloopt in de ondoorzichtigheid van de verschillende zorgaanbieders;
  • een echtpaar met een zoon met een ernstige beperking, die op zijn 18e vanuit Duitsland weer in Nederland komt wonen, maar waarbij onduidelijk is hoe dat gaat via de Wet langdurige zorg en wat er voor zijn 18e verjaardag allemaal geregeld moet worden;
  • een alleenstaande vrouw met twee kinderen met een beperking die geen andere oplossing ziet dan haar baan opzeggen om voor ze te kunnen zorgen;
  • een gezin dat al jaren worstelt om de juiste zorg te krijgen bij de psychische problematiek van de man des huizes en waarvoor een aanvraag voor de Wlz-GGZ moet worden gedaan.

Zorglandschap voor mantelzorgers

Bij elk gesprek valt weer op hoe ondoorzichtig het Nederlandse zorglandschap is. En ook voor mij blijft het bellen en uitzoeken, ook al weet ík meestal waar ik zijn moet.

De balans opmakend na de eerste paar weken, kan ik niet anders concluderen dan dat ik heel erg blij ben. Blij dat het lukt om zaken voor elkaar te krijgen en dus iets voor mantelzorgers te kunnen betekenen.

Raak jij als mantelzorger de weg kwijt in het zorglandschap? Blijf er niet alleen mee worstelen. Bel of app mij op 06-53302209 of mail naar petra@mantelzorgvuldig.nl.